Wraz z końcem października 2010 roku Euro-Bial Spółka Jawna A.Matowicki, J.Wardecki, G.Piech, W.Piech wdrożyła system B2B. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

 

W ramach działania zakupiono nowy sprzęt, licencje oraz usługi wdrożeniowe i szkoleniowe. W efekcie powstał system B2B, którego główne elementy stanowią dwa podstawowe moduły:
- moduł do zarządzania obrotem towarów i prowadzenia rozliczeń
- moduł do zarządzania serwisem samochodów ciężarowych.

Pierwszy moduł ułatwia i automatyzuje pracę w zakresie obrotu częściami zamiennymi i rozliczania wzajemnych należności i zobowiązań, obejmujący przede wszystkim: rejestrowanie zamówień na towary, kontrolę stanu magazynowego, wymianę informacji i dokumentów handlowych, fakturowanie, rozliczanie i rejestrowanie przepływów pieniężnych. Teraz zamówienia na części zamienne oraz uzgadnianie rozrachunków może odbywać się za pośrednictwem systemu bez konieczności telefonowania, mailowania lub wizyty w naszym oddziale.

Drugi moduł poprawia współpracę pomiędzy nami i naszymi klientami w zakresie prowadzenia prac serwisowych, naprawczych i nadzoru technicznego nad realizowanymi zadaniami w ramach serwisu samochodów ciężarowych. Klient może zgłosić auto do naprawy/przeglądu przez Internet, zarezerwować termin, podglądać stan realizacji bez konieczności dzwonienia do serwisu.

System dostępny jest dla naszych zarejestrowanych klientów. Aby uzyskać dostęp do systemu skontaktuj się z admin@euro-bial.pl


„Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” Inwestujemy w Waszą przyszłość.

 

 

 

powrót